Facebook FanBox

Letter from FNV to Dutch Ambassador

In this letter FNV, the trade union federation of the Netherlands with 1million members, puts her concerns to the Dutch Ambassador in Zimbabwe about the attack on Trade Union leaders and members. The FNV ask the ambassador to put pressure on the goverment to free the prisoners and to start the dialogue with the ZCTU.

 

Aan de Nederlandse Ambassadeur in Zimbabwe,
mevrouw Barbara van Hellemond

Datum 18 januari 2019

Beste mevrouw Van Hellemond,

De FNV wil graag haar bezorgdheid uiten over het toenemende geweld van de overheid in Zimbabwe tegen de recente protesten van burgers, waaronder vertegenwoordigers van vakbonden en maatschappelijke organisaties.
Zoals u weet, zijn deze demonstraties georganiseerd naar aanleiding van de jongste economische maatregelen van de Zimbabwaanse overheid, o.a. prijsverhogingen van goederen en brandstof, waardoor de verdiensten van de werkenden alleen nog maar toereikend zijn voor het transport.
De kosten voor levensonderhoud zijn inmiddels onbetaalbaar. In reactie op de protesten, hebben we vernomen dat het leger bezig is om alle leiders van de Zimbabwaanse vakcentrale, ZCTU, op te zoeken in hun huizen om hen op te pakken.

Het kantoor van ZCTU is afgesloten en een deel van het gebouw van MDC, is naar verluid, afgebrand. Onze collega’s van de ZCTU rapporteren al langer een escalatie van geweld onder de nieuwe regering van Zimbabwe, waarbij tijdens de laatste acties dus zelfs met scherp geschoten is, wat geleid heeft tot de dood van minstens twee demonstranten. Vele mensen zijn gearresteerd en opgepakt.
De ITUC (Internationale Vereniging van Vakbonden, waar de ZCTU net als de FNV bij is aangesloten) heeft verschillende berichten binnengekregen over gewonde demonstranten, nadat ze deelnamen aan de nationale protestacties. Dit zijn recente voorbeelden van openlijke en gewelddadige onderdrukking door de overheid, die echter onderdeel zijn van systematische aanvallen op de werknemersrechten.
Namens de FNV, met meer dan een miljoen leden, doe ik een beroep op uw medewerking om uw invloed aan te wenden om aan deze crisissituatie een eind te maken.
We vragen u om druk te zetten op de regering Mnangagwa om de gevangenen te bevrijden en in dialoog te treden met de ZCTU en met andere mensenrechtenverdedigers, om zo een eind te maken aan de economische en humanitaire crisissituatie in het land.

Met vriendelijke groet,
Tuur Elzinga Vicevoorzitter FNV